Mediacje

prywatny detektyw Poznań mediacje

Co to jest mediacja ?

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone miedzy stronami sporu przez osobę trzecią – mediatora, celem doprowadzania do ugodowego załatwienia sporu.

Jakie są zasady mediacji?

   • dobrowolność-zgoda stron na mediacje
   • bezstronność- strony maja równe prawa i tak powinny być traktowane
   • poufność- przebieg mediacji objęty jest tajemnica
   • neutralność- porozumienie mediacyjne wypracowywane jest przez strony
   • akceptowalność- strony mediacji muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumieni

Terminy mediacji oraz spotkań należy ustalać poprzez kontakt telefoniczny

+48 725-49-26-49

e-mail mediacje.jozwiak@gmail.com

Miejsce mediacji  ul. 23 Lutego 7/2 Poznań