Usługi detektywistyczne

prywatny-detektyw-poznan-uslugi

Naszą ofertę kierujemy dla osób prywatnych oraz do firm:

* Obserwacja osób i miejsc.
* Zbieranie informacji w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych.
* Wykrywanie zdrady.
* Wywiad środowiskowy.
* Poszukiwanie osób zaginionych.
* Poszukiwanie spadkobierców.
* Ustalenia majątkowe.
* Ustalanie miejsca pracy.
* Odzyskiwanie danych z nośników cyfrowych.
* Sprawdzanie kandydatów na pracowników.
* Sprawy z zakresu stosunku pracy np.: zwolnienia lekarskie, lojalność pracowników.
* Weryfikacja świadectw szkolnych, zaświadczeń, referencji.
* Wykrywanie nieuczciwej konkurencji.
* Sprawdzanie wspólnika/współpracownika
* I inne nietypowe zlecenia.


 

Ważne:
Wybierając taniego pseudo „Detektywa” który  nie ma licencji należy się liczyć iż zebrane przez niego dowody można podważyć jako zdobyte w sposób nielegalny. Zgodnie z „USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r.  o usługach detektywistycznych Art. 2.1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy” detektyw ma ustawowe uprawnienia do zbierania i przetwarzania informacji.